Linguistic Justice for Europe and for the World

Linguïstische uitdagingen voor Europa - Van Parijs

(Flaptekst) In Europa en over de hele wereld verspreidt de vaardigheid in het Engels zich in een snelheid die nooit door enige taal in de menselijke geschiedenis is bereikt.

Deze schijnbaar onweerstaanbare groeiende dominantie van het Engels wordt vaak waargenomen en soms verontwaardigd aangeklaagd als zijnde compleet onrechtvaardig. Het boek begint met het argument dat de verspreiding van vaardigheden in een gemeenschappelijke lingua franca een proces is dat moet worden toegejuicht en versneld, vooral omdat het de strijd voor meer rechtvaardigheid in Europa en in de wereld voorziet van een essentieel wapen: een goedkoop medium voor communicatie en mobilisatie.

Onrechtvaardig

De daaruit voortvloeiende taalsituatie kan echter in drie verschillende betekenissen als onrechtvaardig worden beschouwd.

Ten eerste impliceert de goedkeuring van één natuurlijke taal als lingua franca dat haar moedertaalsprekers mogen genieten van een gratis ritje door te profiteren van de leerinspanning van anderen.

Ten tweede krijgen ze meer mogelijkheden doordat de vaardigheid in hun moedertaal een waardevoller bezit wordt.

En ten derde slaagt het voorrecht dat systematisch aan één taal wordt gegeven er niet in om gelijke achting voor de verschillende talen te tonen waarmee de verschillende delen van de betrokken bevolking identificeren.

Het boek beschrijft de overeenkomstige interpretaties van taalkundige rechtvaardigheid als coöperatieve rechtvaardigheid, verdelende rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van aanzien, respectievelijk. Verder, bespreekt het systematisch een breed scala van beleidsmaatregelen die kunnen helpen bij het bereiken van taalkundige rechtvaardigheid in deze drie betekenissen, van een taalkundige belasting op Engelstalige landen tot het verbod op dubbing of het taalkundige territorialiteitsbeginsel.

Tegen deze achtergrond, stelt het boek dat taalkundige diversiteit op zich niet waardevol is, maar toch beschermd moet worden als nevenproduct van het nastreven van taalkundige diversiteit als gelijkheid van waardering.

 

Auteur: Philippe Van Parijs

Thema: Taalbeleid

Taal: Engels

Uitgeverij: Oxford University Press

Jaar: 2011

Aantal pagina's: 320

ISBN: 9780199208876

Beschikbare vertalingen: Nederlands (Taal en rechtvaardigheid in Europa en de wereld)

Andere werken van de auteur: (1) Lingua Franca and linguistic territoriality, (2) Europe's Linguistic Challenge

Bron: https://global.oup.com/academic/product/linguistic-justice-for-europe-and-for-the-world-9780199208876?cc=be&lang=en

 


Powered by CrossLang

Auteur: Romy Corvers

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Romy Corvers

Brontaal: English (en)


Aanvullende gegevens

Cron Job Starts