Inhoud Ad Rem oktober 2004

In het oktobernummer van Ad Rem (tijdschrift voor zakelijke communicatie) schrijft Kristien Spillebeen (van de Taaltelefoon) een coverartikel over taalmisbruik. De aanleiding is het verschijnen van 'De zwarte woordenlijst. Lexicon van modern taalmisbruik' van Eric Tiggeler en Mieke Vuijk. 

Dirk Caluwé (ook van de Taaltelefoon) heeft een artikel over het goede ontwerp en gebruik van formulieren. De cel Taaladvies van de Vlaamse overheid (die de Taaltelefoon verzorgt) heeft het voorbije jaar twee publicaties ontwikkeld over formulieren. 'De formulierenleidraad' en de 'Checklist formulieren: administratieve lastenverlaging door goede formulieren' zijn ook online beschikbaar: www.wetsmatiging.be.

Verder is er ook een artikel van Sylvain Dieltjens en Priscilla Heynderickx (beiden Lessius) over kopregels (headers) in personeelsadvertenties. Hun bevindingen komen mede uit de scriptie van Koen Van Pelt (Lessius 2003) over 'Personeelsadvertenties: een tweetalig corpusonderzoek'.

Erik Dams en Christine De Keersmaeker hebben een mailbrief van een bedrijf met letterlijke citaten uit een mailbrief van een ander bedrijf. Het was allicht de aanleiding voor een artikel over auteurs- en concurrentierecht in de zakelijke communicatie.

Van Rik Manhaeve is het vierde en laatste deel in de reeks over het intranet 'Strategisch instrument of modeverschijnsel'. In het oktobernummer licht hij de promotie van een intranet toe.

Ten slotte zijn er nog besprekingen en evaluaties van de tweede, herziene druk van 'Vormgeving in communicatie' van Constant Coolsma en Aad van Dommelen, de derde en geheel herziene druk van, 'Identiteit en imago, recente inzichten in corporate communication' van Cees van Riel, en 'Stukken beter schrijven' van  Natasja Loomans en Johannes de Geus.

Ad Rem Tijdschrift voor zakelijke communicatie is het huisblad van VVZC (Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie) en wordt uitgegeven in samenwerking met Kluwer.

Meer info: www.vvzc.be

(dd - 3/11/2004)

Aanvullende gegevens