Gouden Veer

De uiterste datum voor het inzenden van een verkoop- of bedelbrief voor deelname aan de Gouden Veer is 6 april. De Gouden Veer bekroont de beste Nederlandstalige verkoopbrief, verstuurd door een in België gevestigd bedrijf.

Lees meer...

Aanvullende gegevens