Rhetoric in Society III (conferentie)

Rhetoric in Society III (conferentie)Op welke manier putten onze huidige taal- en communicatietheorieën uit de klassieke retorica? Wat is de betekenis van de retorica voor het publiek discours? Over deze vragen buigt zich de internationale conferentie 'Rhetoric in Society'. De derde editie van deze conferentie heeft volgend jaar in Antwerpen plaats, van woensdag 26 januari tot vrijdag 28 januari.

Lees meer...

Aanvullende gegevens