Un langage clair, ça simplifie la vie

Het Franse Ministère de la Fonction Publique (te vergelijken met de Belgische FOD P&O - federale overheidsdienst personeel en organisatie, het vroegere ministerie van ambtenarenzaken) stelt de Franse ambtenaar een tool ter beschikking waarmee de (Franse) correspondentie tussen de ambtenaar en de burger eenvoudiger en transparanter moet worden, 'zodat u beter begrepen wordt door uw gesprekspartners.'
De tool heet LARA. LARA is een programmaatje dat zich in Word nestelt en tijdens of na het schrijven van een tekst herformuleertips geeft.

Lees meer...

Aanvullende gegevens