Beste weblog over com­municatie bestaat vijf jaar

Het beste weblog over communicatie. Dat was het oordeel van het Genootschap Onze Taal in 2004 over Damslog, het weblog over communicatie van zelfstandig copywriter Erik Dams. Met een cadeautje voor de lezer vierde Erik vorige week de vijfde verjaardag van zijn weblog.

Meer info: www.erikdams.com

(dd - 1/11/2006)

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts