Een 360° verkenning van de instructieve tekst

Van 18 tot 20 mei 2006 heeft in Aarhus (Denemarken) een conferentie plaats met als thema en titel "Encompassing the Instructive Text". Het doel van de conferentie is drieërlei: (1) een stand van zaken opmaken van het onderzoek inzake instructieve teksten, (2) de grenzen van dat onderzoek aftasten en (3) op nieuwe manieren kijken naar instructieve teksten. De uiterste datum voor het indienen van papervoorstellen is 1 februari 2006.

Lees meer...

Aanvullende gegevens