Naar een Europese bachelor- en masteropleiding in de technische communicatie? (colloquium)

European Academic Colloquium on Technical Communication Studies(Noot: dit artikel is geschreven in een aangepaste taal voor een optimale automatische vertaling, verspreiding en toegankelijkheid in de 24 officiële EU-talen via www.thelanguagesector.eu.)

De meeste technisch schrijvers zijn zogenaamde zij-instromers: vertalers of ingenieurs die zich op een gegeven moment in technische communicatie hebben ingewerkt. Dat is oké, maar het bedrijfsleven vraagt meer, hoger opgeleide en meer gespecialiseerde professionals.

En dus moeten universiteiten nadenken over de opleiding van specialisten in technische communicatie. Gespecialiseerde modules voor de vertaal- of ingenieursopleidingen zijn een goed idee, maar de vraag kan ook zijn hoe een bachelor- of masteropleiding in de technische communicatie eruit zou zien.

Op vrijdag 28 april 2017 heeft op de Antwerpse campus van de KU Leuven een colloquium plaats waar deze vraag aan bod kan komen: het European Academic Colloquium on Technical Communication Studies. Een Europees competentiekader voor de opleiding van specialisten in de technische communicatie is in de maak. Een goede zaak voor de status van het beroep?

Lees meer...

Aanvullende gegevens